KFUM Central samarbetar med Serneke

KFUM Central samarbetar med Serneke och Stockholm stad för att bygga Idrotts- och kulturcenter i Hagastaden

Arbetet med att bygga ett idrotts- och kulturcenter på Norrmalm har tagit ett rejält kliv framåt. Nu har KFUM Central och Serneke kommit överens om att gemensamt driva projektet, och kommer inom kort att inleda diskussioner med staden om villkor för markanvisning på tomten vid Torsplan. Ett förverkligande av en mötesplats för unga ser nu möjligare ut än någonsin.

I maj 2018 fick KFUM Central en tidig markreservation av Stockholm stad för att bygga ett idrotts- och kulturcenter vid Torsplan i Hagastaden. Föreningen begärde in förslag på hur tomten skulle kunna bebyggas från flera olika bygg- och fastighetsbolag.  Förslagen som lämnades in innehöll både KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter men också annan bebyggelse som t.ex. kontor, bostäder och skola. KFUM Central har nu valt att gå vidare med Serneke och deras förslag som är framtaget tillsammans med White arkitekter.

– Våra planer på att bygga ett idrotts- och kulturcenter har konkretiserats under den gångna hösten. Att nu kunna gå vidare med en samarbetspartner ger projektet en rejäl skjuts framåt. Vi valde Serneke därför att deras förslag bäst mötte föreningens och stadens behov. Dessutom fungerar vi bra tillsammans och delar värderingar kring ungas betydelse i samhällsutvecklingen, säger Hans von Uthmann, styrelseledamot KFUM Central och projektansvarig KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter.

– Det känns väldigt tillfredsställande att få utveckla denna typ av anläggning i samverkan med KFUM Central och Stockholm stad. Detta är vad Sernekes vision handlar om – att med idrott och kultur i centrum, skapa möjligheter för barn och unga att utvecklas, att erbjuda goda förutsättningar för utbildning och en god folkhälsa, säger Ted Mattsson regionchef på Serneke Projektutveckling.

KFUM Central har i drygt tio års tid arbetat för att få bygga ett nytt föreningshus med idrottshallar och lokaler för kultur på gränsen mellan ytterstad och innerstad. Ett projekt där vi nu tar nästa steg för att tillsammans med Serneke och Stockholm stad förverkliga detta under de kommande åren.

– Arbetet tillsammans med och stödet från Stockholm stad är positivt och bidrar till förverkligandet av detta projekt. Det kommer möjliggöra att vår förening kan växa och ge Stockholms unga ett välbehövligt tillskott av mötesplatser för sina intressen och passioner, säger Hans von Uthmann.

I Sernekes förslag blir föreningens ytor inte bara en rejält stor idrottshall med läktarkapacitet för ca 2000 personer, utan även en specialhall för gymnastik, ytterligare en idrottshall, lokaler för musik samt andra föreningsytor. Dessutom avser Serneke att bygga en gymnasieskola, longstayhotell samt kontor på tomten. Den närmsta månaden ska nu förslaget finslipas i samråd med Stockholm stad för att sedan lämnas in till exploateringsnämnden.

 

Kontaktpersoner

Hans von Uthmann, styrelseledamot KFUM Central och projektledare KFUM Central Idrotts- och kulturcenter, 070-3595074

För ytterligare information och material

Corinna Björk, kommunikationsansvarig KFUM Central, 0702-851892, corinna@central.kfum.se

 

KFUM Central är en ideell förening som erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi tror att alla människor, inte minst unga har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. 

Sedan 1884 har vi arbetat med unga stockholmare och idag har vi ca 3000 medlemmar i alla åldrar och verkar bl.a. genom musik, basket, läger och gymnastik. Vi äger och driver även Best Western Kom Hotel där all vinst går till föreningen.

 

Material för nedladdning

Inspirationsbild KFUM Centrals IKC från White arkitekter

Flygbild över tomten

KFUM Centrals ordförande Michael Lagerkvist och Sernekes VD Ola Serneke 

Hans von Uthmann, projektansvarig KFUM Central