Samråd

Samråd

Historia

Historia

Om oss

Om oss

Kontakt

Kontakt

Q & A

Q & A

Projektet

Projektet

Vision

Vision

 

 • KFUM Central anlitar Lars Deleskog till KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter

  I och med att processen går vidare efter att IKC markanvisades i december stärker nu KFUM Central organisationen med en byggprojektledare. Han heter Lars Deleskog och kommer att stödja projektet i samarbetet med vald byggaktör och där bevaka föreningens intressen samt delta i mötena med stadens exploaterings- och stadsbyggnadskontor. Han kommer också att bereda strategiska frågor för styrelsen och internt arbeta med att sammanställa föreningens synpunkter som ska bli utgångspunkter i kommande programhandling samt följa upp de ekonomiska kalkylerna.

  Lars har ett konsultuppdrag för projektet och har sin bakgrund som civilingenjör från KTH och mångårig erfarenhet från byggbranschen, bland annat från tidiga skeenden. Han arbetar parallellt med detta uppdrag även för en annan idéburen organisations fastighetsbolag som har många likheter med KFUM Central gällande historia och stora fastighetsvärden.

  Hans von Uthmann kommer att vara fortsatt ytterst ansvarig projektledare för IKC. Till denna organisation finns även andra funktioner såsom arkitekt, ekonomi, juridik, beställare och administration.

  Läs mer


  Julhälsning från KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter!

  För bara några dagar sedan tilldelades en markanvisning för KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter! En fin julklapp till alla de hängivna som brinner för att få fler ytor till idrott och kultur i Stockholms innerstad.

  Och till alla unga stockholmare som om allt går vägen får en mötesplats där de kan utvecklas till sin fulla potential.

  Det mångåriga arbete föreningen har gjort i form av ideella krafter och andra resurser för att förverkliga idén om en ny, större och mer ändamålsenlig anläggning för idrott och kultur har börjat ge frukt. I och med den tidiga markreservationen under 2018 uppmanades föreningen att kroka arm med en samarbetspartner som kunde klara hela exploateringen av kvarteret där centret planeras. En urvalsprocess genomfördes och det förslag Serneke presenterade i form av White Arkitekters skiss var det mest attraktiva, tillsammans med en värdegrund som överensstämmer med föreningens och ett affärsupplägg som båda parterna var nöjda med. I slutet av 2018 skrev föreningen således en avsiktsförklaring med Serneke i början av 2019 med intentionen att båda parter arbetar för en gemensam lösning tillsammans med Stockholms stad.

  Läs mer


  Beslutet klubbat – vi har fått en markanvisning för IKC

  Beslutet klubbat – vi har fått en markanvisning för IKC

  Hurra! Ikväll beslutade exploateringsnämnden i Stockholms stad att ge en markanvisning till KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter (IKC). Det är ett mycket viktigt och efterlängtat steg på vägen mot realiserandet av projektet. 

  Läs mer