Författar Arkiv

IKC-uppdatering – möt vår nye projektansvarige

Arbetet med IKC (KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter) tuffar inte på, det rusar som ett expresståg!
Just nu finslipas detaljerna i ett Letter of Intent med vår valda samarbetspartner för projektet. När detta är påskrivet kommer vi kunna gå ut med vilket fastighetsföretag det är och hur deras förslag ser ut. Tillsammans ska vi sen lämna in en ansökan om markanvisning till Stockholm stad.
En annan stor sak som hänt är att en ny person tagit över ansvaret för projektet. Efter att Michael Lagerkvist efter åtta år som projektledare blev vald till ordförande i KFUM Central har han lämnat över rodret till styrelseledamoten Hans von Uthmann.

Hagaparkshallen i exploateringsnämnden

Igår torsdag 8/3 beslutade exploateringsnämnden i Stockholm stad att markanvisa den gamla bensinmackstomten väster om Wenner-Gren center enligt majoritetens förslag, alltså utan vår erbjudna Hagaparkshall.