Julhälsning från KFUM Centrals Idrotts och Kulturcenter (IKC)

Julhälsning från KFUM Centrals Idrotts och Kulturcenter (IKC)

2018 är snart till ända och ytterligare ett år av intensivt arbete kan läggas till handlingarna. Projektet som tidigare omnämndes Hagaparkshallen har inte bara bytt namn utan mycket annat har också hänt. KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcentrum är numer ett projekt som ser ut att kunna bli verklighet och samarbetet med Stockholm stad om att förverkliga vår vision är mycket positivt och kreativt.

Projektgruppen har fått en ny ordförande i styrelseledamoten Hans von Uthmann efter att Michael Lagerkvist lämnat projektledarrollen för att bli ordförande för KFUM Central. Vi har också fått in styrelsemedlemmen Charlotte Tham som ekonomiskt ansvarig i utskottet.

Höstens arbete har främst fokuserat på urvalsprocessen avseende samarbetspartner, och ekonomiska kalkyler och beräkningar. Arbetet har pågått intensivare än någonsin. Oräkneliga möten med potentiella samarbetspartners har hållits, ritningar har ritats, behov har analyserats och förhandlingar har påbörjats. Samrådsmöten har hållits inom föreningen, och flera positiv och konsturktiva möten har hållits med stadens berörda förvaltningar. Vi hoppas och tror att vi inom kort kan berätta mycket mer och visa konkret vad det är vi vill bygga.

Det kan bli något helt fantastiskt.

Vi går mot ett nytt år fulla av tillförsikt och redo att slutligen få ett slutligt ja till att bygga KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcentrum vid Torsplan.

God jul och ett gott nytt år önskar IKC

Ulrika Alexandersson, Charlotte Tham, Svante Bengtsson, Patrik Tengwall, Michael Lagerkvist, Hans von Uthmann och Morten Johansson.