Projektets historia

Projektets historia

Vision

Vision

Om oss

Om oss

Skisser

Skisser

Samråd

Samråd

Om oss

KFUM Central är en ideell förening med säte i centrala Stockholm. Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi tror att alla människor, inte minst unga har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår mission är att skapa en gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är baserat på övertygelsen om människors lika värde. KFUM Central har i 130 år hjälpt unga till en meningsfull fritid och föreningen har idag ca 3000 medlemmar, framför allt inom verksamheterna läger, idrott och musik. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov.

Vi vill bygga ett idrotts- och kulturcenter – en mötesplats i centrala Stockholm där ungas behov av idrott och gemenskap tillgodoses samtidigt som det löser den akuta bristen på idrottshallar i innerstan.

Föreningen erbjuder Stockholm Stad en fantastisk möjlighet att ta ett gemensamt steg mot att förbättra träningsförhållandena för barn och unga. Med vår idé kan vi tillsammans med staden skapa ett idrotts-  och kulturcenter i Hagastaden.

KFUM Central vill bekosta bygget av hallen och driva den för att både egna verksamheter såväl som andra föreningars samt skolors idrottsverksamhet. KFUM Central har en lång erfarenhet av fastighetsförvaltning och både byggt och förvaltat nuvarande och tidigare fastigheter och därmed byggt upp resurser som möjliggör denna satsning. Projektet drivs av en projektgrupp som leds av Hans von Uthmann som är av KFUM Centrals styrelse utsedd projektledare.

Projektgruppens kontaktuppgifter hittar här eller via projektadministratör Ulrika Alexandersson, ulrika@central.kfum.se, 0707-98 43 97.

Vår historia

KFUM Central är en förening som genom våra två ursprungsföreningar KFUK Central och KFUM Central har arbetat med ungdomsverksamhet i Stockholm sedan 1884 respektive 1885.

Att bygga och förvalta fastigheter har föreningarna gjort från början. KFUM Centrals ungdomsborg på Birger Jarlsgatan invigdes 1898 och 1910 invigdes hotelldelen som idag är Hotel Crystal Plaza. KFUK Central samlade in medel och kunde bygga sin fastighet på Brunnsgatan 3 1907.

1971 slås de båda föreningarna ihop och man säljer respektive fastigheter och bygger föreningshuset på tomten Rosenbusken 22. En del av huset byggs som studenthem som fungerar som hotell på somrarna, men sedan 1978 är det hotell på heltid och är nu det av föreningen helägda Best Western Kom Hotel Stockholm. 2002 förvärvades grannfastigheten Oxen mindre 21 där hotell och konferensverksamheten kunde utökas. All vinst från Kom Hotel går till föreningen.