Vision

Vision

Om oss

Om oss

Projektets historia

Projektets historia

Skisser

Skisser

Vision KFUM Centrals idrotts- och kulturcenter

Tänk dig en plats i staden där ett myller av unga människor, idrotter och kultur möts. En plats på gränsen mellan innerstaden och ytterstaden som ger fler unga möjlighet att hålla på med idrott och som hjälper Stockholms stad att lösa den akuta bristen på träningstider och plats för skolidrott.

Varför vill vi detta?

  • Vi ser att mötesplatser och utrymme för idrott är ett av de stora behoven hos unga i Stockholm idag.
  • Vi anser inte att en fristående obemannad idrottshall som tillgodoser de behov av trygghet, integration och förebilder som unga har. 
  • För att vi kan. Vi har turen att vara en gammal förening som redan på 1800-talet hade medlemmar som såg till att föreningen investerade i fastigheter och kommersiell verksamhet vilket har gjort att vi idag har resurser. 
  • För att vi ska. Vi är en ideell förening som verkar för och med unga för att tillgodose unga människors aktuella behov.

Är det något vi vet hur en gör så är det mötesplatser. KFUM-rörelsen arrangerar hundratals mötesplatser varje dag. Genom basket, på fritidsgården, mötesplatser på en utbildning om psykisk ohälsa, i styrelserummet, i kören, i kåren, på fjället, eller i gymnastiksalen. Vi är kan mötesplatser och den kompetensen ska vi ta tillvara på. För den behövs i vårt samhälle. Om vi möts över gränser skapas nyfikenhet, kunskap, respekt, tillit. Och ett samhälle som bygger på de värdena är ett starkt samhälle.

Denna text är tagen ur KFUM Sveriges nationella strategi ”What We Want” och beskriver organisationens fokus fram till år 2025. Fokus för strategin är Inkludering, Identitet och Makt samt Jämställdhet för att skapa en generation av unga som skapar ett samhälle där bland annat alla har lika möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. KFUM Central har en lång historia av att äga och förvalta sina föreningsfastigheter, och är beredda att investera i ett idrotts- och kulturcenter i centrala Stockholm.